Tajemství úspěchu firmy je skryto v lidech a zvládnutí procesů

Strategicky řízené firmy hledí do budoucnosti optimisticky. Nejenom tento závěr přinesl výzkum provedený v rámci aktivity KUPREDU.CZ, ve spolupráci se soukromou vysokou školou B.I.B.S., a.s. v únoru 2011. Výzkum byl zaměřený především na vnímání faktorů úspěšnosti podniku, stav strategického řízení a celkové hospodářské situace z pohledu manažerů i  vlastníků firem a odhalil některá zajímavá fakta.

Na otázky odpovídalo 50 převážně vrcholových manažerů (76 %) a majitelů českých a slovenských firem (18%), s ročním obratem převážně více než 100 mil. Kč (64 %). Respondenty byli účastníci prestižního programu MBA Senior Executive, probíhajícího v Praze, Brně, Bratislavě a Ostravě.

Za nejvýznamnější hrozby považují v současnosti firmy především platební morálku (39%), tržní situaci a konkurenci (18%) a dostupnost pracovní síly (14%). Politické vlivy, korupce a byrokracie překvapivě představují hrozbu pouze pro 7% firem, stejně jako často v médiích zmiňovaná „krize“ (7%).

grafJako oblasti s největším potenciálem pro zvýšení výkonnosti firem vidí respondenti rozvoj lidských zdrojů (73%), optimální nastavení procesů (69%). Oproti tomu oblast investic (51%), inovací, výzkumu a vývoje (55%) jsou vnímány jako méně významné. Rovněž se zde ukázal rozdílný pohled managementu firem a jejich vlastníků na jednotlivé faktory.

Většina firem (79%) vnímá důležitost oblasti řízení výkonnosti aktiv pro úspěšnost firem, systematicky se jí však věnuje pouze 17%.

Z pohledu vlastníka je kritériem úspěšnosti firmy nejčastěji kombinace výsledků a růstu hodnoty firmy (44%), ve 28% společností  je prioritou dlouhodobá stabilita a rozvoj firmy a pouze 16% vlastníků preferuje krátkodobé výsledky.

Dalším ze závěrů výzkumu bylo, že strategické řízení je důležitým předpokladem úspěchu firmy. Strategické řízení je v současnosti zavedeno jako proces v 68% zkoumaných firem. Klíčovým faktorem pro jeho úspěšné zavedení je především podpora ze strany managementu nebo vlastníka firmy a úroveň znalostí managementu v této oblasti. Chybějící podpora managementu nebo vlastníka je nejčastějším důvodem absence strategického řízení firmy (56%).

Z výsledků výzkumu jasně vyplynulo, že z pohledu samotných firem, jsou klíčovými oblastmi ovlivňujícími úspěšnost firmy především budování lidského potenciálu firmy a optimální nastavení firemních procesů. Největší rezervu ve firemní výkonnosti vnímají respondenti v oblasti řízení aktiv. Tato oblast je vnímána jako velmi důležitá pro úspěšnost podniku, nicméně v praxi je firmami poněkud opomíjena.

David Kaprál

Brno, 11. 3. 2011


Zaslání Výsledků z výzkumu si můžete objednat e-mailem .