Kupředu.cz je otevřená platforma, sdružující lidi, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vstupenkou jsou aktivní přístup, ochota dělat něco pro ostatní a konkrétní výsledky.

Vytváříme neutrální prostředí pro spolupráci lidí s rozdílnými názory a pohledy. Kupředu.cz není vyhradně spjata s žádnou ideologií.

Jako společné hodnoty jsou vnímány:

Provoz a fungování aktivit jsou financovány obvykle z vlastních zdrojů.

Jednotlivé projekty realizují dedikované týmy vytvářené na základě iniciativy, důvěry a zásluhovosti.

 

 

 

 

Kontakt:

Tř. kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno

Informace o parkování na tř. Kpt. Jaroše zde.

 

zakládající partneři:

 

Ing. Jiří Slezák, MBA

 
tel 

Ing. David Kaprál, MBA

 
tel

 

Jednotlivé aktivity jsou realizovány prostřednictvím určených právnických osob. Bližší informace na vyžádání dle konkrétní specifikace.