Ing. Andrej Kopčaj, CSc., náš dlouholetý kolega a přítel, autor spirálového managementu, odešel po dlouhém a statečném boji s vážnou nemocí dne 11. prosince 2012.

Andrej

 

Andrejův odchod znamená obrovskou ztrátu pro všechny, kteří ho znali - pro jeho blízké, přátele, pro klienty, spolupracovníky i pro českou a slovenskou manažerskou vědu.

 

 

Doména kopcaj.cz a na ní navázané stránky byly původně věnovány informacím o otevřených seminářích, které jsme s Andrejem pořádali v Brně. Jejich prostřednictvím jsme pomáhali rozšiřovat myšlenky spirálového managementu mezi širší okruh odborné manažerské veřejnosti a napomáhali jejich aplikaci na problémy firem.

 

Rádi bychom důstojným způsobem uctili Andrejovu památku, tyto stránky transformovali a věnovali vzpomínce na něj, jeho dílo a odkaz. Pokud jste Andreje znali a chtěli byste se na této věci podílet, prosím .

 


                                                           Jiří Slezák, David Kaprál


 

 

 

 


 Co je spirálový management?

Spirálový management je naukou o zákonitostech úspěchu a o cestě, jak tento úspěch dosáhnout cestou maximální angažovanosti hnacích a regulačních sil.

Prvky spirálového managementu

Fungování firmy jako živého systému

 • principy úspěchu a jejich vztahy
 • vyjasnění klíčových pojmů - bohatství, entropie, excelence, potenciál úspěšnosti, sociální a znalostní kapitál…
 • pochopení zákonitostí sebeřízení života a jejich provázanost s prací manažerů
 • nasazení vhodných energetizačních strategií v různých stavech firmy
 • strategie kultivace sociálního kapitálu

Diagnostika potenciálu úspěšnosti

 • diagnostika pomocí entropické metriky
 • měření potenciálu úspěšnosti včetně sociálního a znalostního kapitálu
 • vizualizace na mapě úspěšnosti

Strategie kultivace sociálního kapitálu a provedení změn ve firmě

 • kritické oblasti implementace změny (nízká úroveň sociálního kapitálu, málo funkční procesy znalostního kapitálu...)
 • praktické kroky k úspěšnému překonání kritických oblastí
 • dovednosti a metodika implementace úspěšného vykročení k excelenci
 • překonání mezery nedostatečnosti mezi dosaženým a žádoucím stavem

Aplikace a implementace

Principy a metodika spirálového managementu byly úspěšně zavedeny v desítkách firem.