jak

Už pátým rokem pod hlavičkou kupredu.cz vznikají konkrétní projekty s posláním vytvářet a budovat vztahy mezi proaktivními osobnostmi, které chtějí ovlivňovat a měnit svět, ve kterém žijí.

 

Součástmi této cesty jsou:

- vytváření podmínek pro rozvoj sociálního a znalostního kapitálu ve vybraných oblastech

- systematické vkládání úsilí do vybraných rozvojových činností a inspirování ostatních v tomto duchu

- vytváření stabilních a výkonných realizačních týmů na základě důvěry a společných prožitků

- otevřené diskuze a nalézání nových cest a řešení